NAHÁČ

Rímskokatolícka farnosť svätého Michala archanjela

SV. MICHAL ARCHANJEL

Je dávnou tradíciou, že kostoly nesú meno niektorého svätého, ktorého si uctievame ako „nášho“ ochrancu - nielen chrámu, ale aj farnosti, jej obyvateľov. Možno si na nich spomíname vtedy, keď je „zle“, keď potrebujeme ich ochranu, či inšpiráciu. Od detstva vieme, že v „nebeskej hierarchii“ majú svätí „podelené“ svoje „rezorty“, sú „špecializovaní“ na jednotlivé oblasti života. Naznačuje sa tým, že náš život sa odohráva v rôznych rovinách a aj svätí vynikali v niektorej z týchto oblastí.

Sv. Michal Archanjel je symbolom zápasu so zlom, s mocnosťami temna, ktoré býva často pokrútené a ani nám nechce ukázať svoju pravú tvár. Dnes možno máme iné symboly temna, zla či pekla (stačí si pozrieť niektoré súčasné filmy...). Dôležitá je ale schopnosť vidieť za „viditeľným“ svetom aj tú rovinu, ktorá nie je na prvý pohľad viditeľná. A k tomu menej viditeľnému patrí aj zlo, ktoré máme podobne ako dobro odhaľovať a podľa ich poznania sa máme v živote aj zariadiť.

Farnosť je spoločenstvo ľudí, ktorých životy sa stretávajú v určitom neopakovateľnom čase a priestore. Naše životy sú poznačené okolnosťami, v ktorých žijeme, i dejinami, (tými veľkými i malými – našimi vlastnými) ktoré spoločne vytvárame. Spoločenstvo nie je len jednoduchý matematický súčet jednotlivcov, je to aj miesto, ktoré nás tvaruje, pretože žijeme pred tvárou tých druhých. Spoločne vytvárame aj určitú novú kvalitu.

Farnosť je priestor, v ktorom sa učíme nanovo formulovať svoju vieru, nanovo vyznávať vieru, ktorá nás vždy znovu odkazuje k tomu, čo sa celkom dokonale vyjadriť nedá. Jediné skromné miesto, kde svoju vieru môžeme aspoň trochu zviditeľniť sú naše životy. Nech nás teda sv. Michal Archanjel – ochranca v zápasoch s mocnosťami zla – na tejto ceste sprevádza i inšpiruje.

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk